Nieuws

Over ontwikkelingen, digitale oplossingen en mogelijkheden relevant voor steden, overheid, bedrijven. En over interessante evenementen, onze werkwijze en ervaringen.

Toezicht horeca kan beter

Horecabedrijven moeten aan veel en soms ingewikkelde regels voldoen. Controle daarop gebeurt door soms wel 14 verschillende toezichthouders, en dat betekent een grote lastendruk op deze vaak kleine ondernemers. Lees verder →

Portaal Breedband online

Vanaf nu kunnen gemeenten en provincies alle benodigde informatie over breedband vinden én delen op het vernieuwde portaal ‘Alles over Breedband voor gemeenten en provincies’. Lees verder →

Heldere werkwijzen rond kabels en leidingen

Voor de praktische omgang met van kabels en leidingen in gemeentegrond, kent Nederland slechts weinig uniforme werkafspraken. Dit is belemmerend voor de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond, zowel voor netbeheerders als voor gemeenten. Lees verder →

Werkprogramma Zorgende Stad vastgesteld

Zorgende Stad timmert aan de weg en richt zich op thema’s zoals eHealth, domotica en informele zorg. Haar focus ligt daarbij op gerichte acties in:

 • Het verkrijgen van bestuurlijk commitment
 • Realiseren van een proeftuin / delen van lessons learned
 • Implementatie en opschalen van innovatieve zorgtoepassingen.
 • Lees verder →

  Scoren met eHerkenning

  Patrick van Domburg, wethouder Zoetermeer, blogt over eHerkenning op de website van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten). Lees de blog: eHerkenning: gaat u er ook voor? Lees verder →

  Regelluwe Stad van start

  Betere dienstverlening aan ondernemers, het vereenvoudigen van de uitvoering van regels, en het verminderen van de lokale toezichtslasten voor bedrijven. Het nieuwe thema ‘Regelluwe Stad’ neemt maatregelen om de regeldruk zoveel mogelijk te verminderen met inzet van ict. Lees verder →

  Bestuurders spreken over DSA

  Op 29 augustus 2012 kwamen bestuurders van diverse gemeenten, Platform 31, Stedenlink en TNO bijeen om met elkaar te praten over de Digitale Steden Agenda en het convenant Smarter Cities. Lees verder →

  Nieuw gezicht en actie Zorgende Stad

  Sinds 1 augustus versterkt Anne Marie Steijven de Zorgende Stad. Zij zal zich tot eind van het jaar bezig houden met de verdere uitwerking van de doelstellingen en het werkprogramma van de Zorgende Stad. Lees verder →