Maak kennis met…

In deze korte rubriek stelt de redactie steeds 5 vragen aan iemand die zich voor de DSA inzet. De geïnterviewde bedenkt vervolgens wie hij of zij graag de volgende 5 vragen zou willen stellen. Onze vorige kandidaat Henk Martijn Schuldink heeft nu 5 vragen voor Holger Boswijk, teamcoach bij de DSA.

Vertel eens, wie ben je?

Ik ben Holger Boswijk, ik werk en woon in Deventer en ben een breed denker. Ik mag opereren op het snijvlak van de gemeente als organisatie en de samenleving als geheel. Ik ben in de ban van de digitale transitie omdat het de samenleving echt in beweging brengt.

Wat heeft 1,5 jaar DSA jou persoonlijk gebracht?

Heel veel energie en een gigantisch slaaptekort. Het is fantastisch om te zien hoe er een steeds grotere kern is van bewogen mensen die het gedachtengoed van de DSA delen en zich daar knetterhard voor inzetten. Zoals met elk vernieuwend project heb je toch altijd meer energie nodig dan gedacht om weerstanden te overwinnen. Maar, steeds meer mensen worden actief, de eerste resultaten stromen binnen. De DSA werkt!

Leren de progammamedewerkers meer van jou of jij meer van de programmamedewerkers?

Ik denk dat dat redelijk in evenwicht is. Ik draag vooral kennis en ervaring over, maar de programmamedewerkers zijn nog niet gevangen in bestaande systemen. Hun oplossingen bieden vaak waarde doordat ze dingen bedenken waar ik al niet meer op kom. De combinatie van de onbevangenheid met de ‘oude rotten’ biedt veel mogelijkheden.

Welke DSA wens zou je het liefst morgen gevuld zien?

De 6 O’s (Ondernemers, Onderzoekers, Onderwijs, Overheid, Onze burgers en Out of the box denkers, red.) gezamenlijk in actie zien. Als die elkaar vinden dan zijn ze niet meer te stuiten.

Wie wil jij graag 5 vragen stellen?

Erik de Ridder (Bestuurlijk trekker Onze Stad)

Je kunt niet meer reageren.